1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

PM

Här finns PM och länk till onlineanmälan för våra utställningar.

Datum, plats

Domare/judges

PM

 

 
SvVK/östra avdelningens höstutställning 2020 i Upplands Väsby ställs in.
SKK förlänger sitt beslut att ställa in utställningar. Det nya beslutet gäller till och med 30 september 2020.
SvVK/östra avdelningen beslutar därför, och med hänsyn till våra domares, funktionärers och utställares bästa, att ställa in  höstutställningen lördag 17 oktober 2020 i Upplands Väsby.
De inbjudna domarna bjuds nu i stället in till vår utställning i mars 2021 i Upplands Väsby.

Skokloster Summer Show 2020 ställs in.
SKK meddelar att: "Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020".
SvVK/östra avdelningen beslutar i analogi med SKK:s beslut att ställa in "Skokloster Summer Show" 24 -26 juli 2020.
 
Skokloster Summer Show 2020 is hereby cancelled.
The Swedish Kennel Club has announced that all dog shows arranged by them are cancelled until August 31 2020.
In accordance with this the board of the Swedish Sighthound club/east has decided to cancel the Skokloster Summer Show 2020.
 
  PM